Op Ham-Radio.nl kun je een cursus volgen, deze cursus omvat alle natuurkundige aspecten van onze hobby. Houdt er rekening mee dat op sommige punten deze cursus diep in gaat op de materie.

Inhoudsopgave cursus

Elektriciteit (gelijkstroom) DC

Spanning (U) en Stroom (I)
Effecten van elektrische stroom
Weerstand
Soortelijke weerstand
Wet van Ohm
Weerstanden in serie
Weerstanden in parallel
Voedingsbronnen
Elektrisch vermogen
Oefeningen met het schakelen van weerstanden

Het joule effect
Schakelen van bronnen
Theorie van Thevenin
Theorie van Norton
De brugschakeling
De shunt
Magnetisme
Elektromagnetisme
De condensator
Meten van stroom en spanning

Elektriciteit (wisselstroom) AC

Definitie
Frequentie-periode-pulsatie
Effectieve waarde
Faseverschuiving
Weerstand en wisselstroom
Capacitieve reactantie
Inductieve reactantie
Impedantie
Serieschakeling
Parallelschakeling
Impedantie berekenen
Resonantie
Resonantie frequentie en Q-factor
Vermogen bij wisselstroom
Niet sinusoidale signalen
Transformator

Componenten

Halfgeleiders

Dioden
Bipolaire transistors
Instelling van transistors
PNP transistor
De versterker
Transistor basis schakelingen
Klasse van instelling
Diacs, triacs en thyristors
De FET
Operationele versterkers

Digitale logica


Boleaanse logica
Sequentiele logica
TTL en CMOS

Elektronenbuizen

Radiobuizen
buis als versterker

De cursus wordt met toestemming van ON4AWN aangeboden.