Hieronder volgen de verenigingen die in ons land actief zijn met onze hobby.
Vereniging vergeten en wilt u deze ook op de lijst zien mail de info dan naar:webmaster@ham-radio.nl

VRZAvrzal

De naam VRZA staat voor Vereniging van Radio Zend Amateurs, en heeft verspreid over Nederland verschillende afdelingen .
Als je lid van deze vereniging wordt dan kun je kiezen bij welke afdeling je wilt toetreden .
Ook als luister amateur kun je hier goed terecht (heel handig voor je qsl kaarten)
Voor opgave lidmaatschap, alsmede verdere info over de VRZA kunt u schrijven of emailen naar : VRZA Secretariaat : Veenakkers 8b, 9511 RC Gieterveen,
e-mail secr@vrza.nl.
Het blad CQ-PA verschijnt maandelijks.
website:www.vrza.nl – Vereniging van Radio Zend Amateurs


VERON

VERON staat voor Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland.
De VERON heeft ook verdeeld over Nederland verschillende afdelingen
waar je je bij kunt aansluiten.
Ook deze vereniging heeft luisteramateurs wat te bieden O.a qsl service voor je kaarten.
De VERON geeft een maandblad uit met de naam ELECTRON .
Voor lidmaatschap en andere vragen het volgende adres.
VERON , Centraal Bureau, postbus 1166, 6801 BD Arnhem,
tel. 026-4426760, of e-mail centraalbureau@veron.nl
website: VERON: Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland

 


BDXC

bdxc-logo

De BDXC is voornamelijk een luisterclub.
De leden luisteren op lange-,midden-en kortegolf, naar omroep, luchtvaart en scheepvaart.
Verder is er ook een groep die aan TV en FM dx`en doet.
In het blad van deze Club staat veel info over ontvangsten, zendschema`s en worden er boekbesprekingen gedaan.
De QSL -rubriek vermeld de ontvangstbevestigingen die veel stations versturen.
Voor info over lidmaatschap: BENELUX DX-CLUB, secretaris: Piet Postema, Rietdekkerstraat 40, 1445 KG Purmerend.
Of via e-mail: secretaris@bdxc.nl en de website:http://www.bdxc.nl


Werkgroep Kunstmanenkunstmaanlogo

Opgericht in 1973 en stelt zich tot doel ,het bevorderen van het waarnemen van kunstmanen m.b.v. visuele, radiosignalen of andere middelen.

De werkgroep organiseert per jaar een aantal bijeenkomsten in Utrecht waar de leden elkaar ontmoeten.
Over het algemeen wordt dan tijdens de bijeenkomst de (zelfgebouwde) meegebrachte apparatuur zoals ontvangers en antennes getoond en gedemonstreerd.
Er zijn ook diverse projecten van leden van de werkgroep.De werkgroep neemt deel aan plaatselijke en landelijke tentoonstellingen en evenementen.Verenigingsorgaan “De Kunstmaan”De Kunstmaan verschijnt ca. 4x per jaar en bevat publicaties (o.a. nieuws, bouwontwerpen, software) op het gebied van visuele en radiografische waarneming van
kunstmatige aardsatellieten.
Voor meer info: www.kunstmanen.net

 


logohagelandenRadio Club Haaglanden ( RCH )

Radio Club Haaglanden is een bloeiende vereniging waarvan de leden zich
bezig houden met alle facetten van de radio hobby. Bijna alle leden hebben een officiële zendmachtiging gekregen na het met goed resultaat afleggen van het examen op gebied van
zendtechniek, elektronica, machtigingsvoorwaarden en soms ook CW ( morse ). Het is geen vereiste om lid te kunnen worden, de meeste worden zo enthousiast dat men vanzelf voor de examens
opgaat! Uiteraard hebben we ook de non-gelicensieerde luisteramateurs welke met evenementen zelfs even zendamateur kunnen worden door onder begeleiding de clubcall te gebruiken !

Doelstelling

Radio Club Haaglanden heeft tot doel het zendamateurisme uit te dragen in de breedste zin des woords, dit doen we door middel van experimenten en deelname aan evenementen en ook houden we
contact met elkaar over de radio hobby.

voor meer info: radioclubhaaglanden.nl


vereni1

De Kempische Amateur Radio Club is een kleine radioamateurvereniging in de Brabantse Kempen. De vereniging heeft een eigen clubgebouw inclusief de nodige
antennemasten in Bladel. Elke zondagavond vind de wekelijkse amateur-ronde plaats op 145,575 en via onze repeater op 70cm PI2KAR 430.2875.

Hoogtepunt is elk jaar de gezellige radiomarkt in december.

Kijk voor meer informatie op www.pi4kar.net


nvra

De NVRA is een leuke zelfstandige club van radiozend- en luisteramateurs te Haarlem.De NVRA heeft op dit moment 115 leden.
Sinds 1 oktober 2004 zijn we gevestigd op een nieuwe locatie aan de Jan van Krimpenweg 15 te
Haarlem (Industrieterrein Waarderpolder).
Tijdens de afgelopen zomermaanden hebben we ons gehele antennepark geheel vernieuwd.
Elke woensdagavond zijn we vanaf 20.00 uur geopend met onze alom bekende hobbyavonden.
Iedere 3e vrijdag van de maand houden we een leuke lezing.
In de maanden juli en augustus zijn we gesloten.
Als groot hobby project zijn we thans bezig met de herbouw van de ATV-repeater PI6HLM (voorheen
PI6ATH), welke als alles goed gaat in het voorjaar van 2008 operationeel wordt vanaf de KPN toren in
de Waarderpolder (hoogte 120 meter).
In ons gebouw staat het relais PI6HLM proef te draaien en hier kunt
u zien hoever de herbouw gevorderd is
Voor meer informatie zie ook onze website www.nvra.net


Benelux QRP Clubbqc_logo_transparant_blue

Doelstelling van de Benelux QRP Club:Het bevorderen van Experimenteel, Laag Vermogen (QRP) Radiozendamateurisme.Als QRP zal gelden tijdens wedstrijden en andere evenementen: het werken met vermogens van maximaal 5 watt output. De club zal zijn doel trachten te bereiken door het geven van
voorlichting, het uitwisselen van gegevens, het verstrekken van schema’s en bouwaanwijzingen van QRP-zenders en al het overige, wat bevorderlijk is om het gestelde doel te bereiken.
De club geeft hiertoe een driemaandelijks clubblad uit: de ‘Nieuwsbrief. De club zal bestaan uit zendamateurs zowel als ontvangamateurs, die inzien dat het werken met laag vermogen
veel kan bijdragen tot meer genoegen met de radiohobby,vooral wat betreft het experimentele karakter daarvan. Het werken met niet meer vermogen dan nodig is voor het maken van een
goede verbinding zal het doel van alle leden zijn, om zo de onderlinge storing op de amateur-banden tot een minimum te beperken. De leden zullen regelmatig actief met de hobby bezig
zijn en geven hiervan blijk door het inzenden van activiteitsrapporten, het vermelden van bouwervaringen e.d., zulks ter bevordering van de clubactiviteiten. De leden zijn erop
bedacht de QRP-hobby steeds naar buiten uit te dragen, hetzij in woord, geschrift of met de daad. In de club is plaats voor alle geïnteresseerden in QRP, ook voor degenen die
slechts zo nu en dan met laag vermogen werken!

voor meer info:Homepage van de Benelux QRP Club

 


SRSsrs

 

Voor de liefhebbers van het legermateriaal is er de S.R.S deze vereniging geeft een zeer mooi blad uit dat 4 keer per jaar verschijnt.
Informatie over lidmaatschap en het aanmelden van nieuwe leden kan via de volgende link secretaris:
Link voor de website SRS Surplus Radio Society


NVHR

nvhr

De Nederlandse Vereniging voor de Historie van de Radio is opgericht op 19 maart 1977.
Zij stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis van de radio, zowel in technische- als algemene zin te stimuleren.
Zij is haar leden behulpzaam bij het oplossen van problemen tijdens het conserveren en restaureren van historische objecten op dit gebied.
Ook stimuleert zij het leggen van contacten, zowel Nationaal als Internationaal.
Eveneens organiseert zij ruilbeurzen en andere bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor haar leden.
De uitgave van het Radio Historisch Tijdschrift, is 4 maal per jaar.
Adres Secretariaat NVHR Van Aduardstraat 21, 6671 ZD Zetten.
TEL 0488454729 E-mail secretaris@nvhr.nl en de website:http://www.nvhr.nl/


RFDX

De Romeo Foxtrot DX vereniging ( Radio Friends of DX ) is een vereniging zonder winstoogmerk die in 2012 is opgericht door bevriende zendamateurs.RFDX

De RFDX is een gemoedelijke vereniging met mensen die veel voor elkaar over hebben.
Juist daarom zit ook in onze slogan verweven.

`Courtesy and Friendship`

Gelicenceerde en DX Amateurs beoefenen bij de Vereniging gezamenlijk de Radiohobby.

Het lidmaatschap bij onze Vereniging is gratis.
Website: www.rfdx.eu