In onze hobby worden er nogal wat afkortingen gebruikt, denk aan de Z.g.n Q codes, RST voor het ontvangst en zend rapport enz, hieronder een selectie hieruit.
Allereerst de zogenaamde RST afkorting, R=neembaarheid, S=sterkte van het signaal, T= Toon.
Bij spraak verbindingen wordt alleen RS gebruikt, bij CW en digitale modes komt hier ook de T bij.

R

S

T

1 – onneembaar
2 – nu en dan neembaar
3 – moeilijk neembaar
4 – neembaar
5 – uitstekend neembaar
1 – nauwelijks waarneembaar
2 – zeer zwak
3 – zwak
4 – redelijk
5 – redelijk goed
6 – goed
7 – tamelijk goed
8 – sterk
9 – zeer sterk
1 – zeer ruwe en sissende toon
2 – zeer ruwe toon
3 – ruwe lage toon
4 – vrij ruwe toon
5 – muzikaal gemoduleerde toon
6 – gemoduleerde toon
7 – bijna zuivere toon
8 – goede toon
9 – zuivere toon

Morse code.

A .-
B -…
C -.-.
D -..
E .
F ..-.
G – -.
H ….
I ..
J .- – –
K -.-
L .-..
M – –
N -.
O – – –
P .- -.
Q – -.-
R .-.
S …
T –
U ..-
V …-
W .- –
X -..-
Y -.- –
Z – -..
1 .- – – –
2 ..- – –
3 …- –
4 ….-
5 …..
6 -….
7 – -…
8 – – -..
9 – – – -.
0 – – – – –
ä .-.-
ch – – – –
é ..-..
ö —.
ü ..- –
@ .- -.-.
punt .-.-.-
komma – -..- –
dubbele punt – – -…
vraagteken ..- -..
apostrof .- – – -.
koppelteken -….-
breukstreep -..-.
haakjes openen -.- -.
haakjes sluiten -.- -.-
aanhalingstekens .-..-.

Wat zijn Q – groepen.

Q-Groepen bestaan in de regel uit drie Hoofdletters, die steeds met een Q beginnen, ze worden gebruikt om de overdracht snelheid bij Morsetelegrafie te verhogen.
Ook worden ze door zendamateurs bij spraak veel gebruikt, omdat het hier een standaard betreft die algemeen geldend is. Zendamateurs gebruiken maar een klein deel van de Q-groepen. Elke groep heeft twee betekenissen. Sommige groepen hebben ook een algemene betekenis, eigenlijk mag dit niet. Bijvoorbeeld QSL voor een kaartje waar zendamateurs onderling een verbinding mee bevestigen of QRP voor een station wat werkt met laag vermogen (onder 10 W).

Q codes in het amateur gebruik.

CODE VRAAG. ANTWOORD.
QRA Wat is Uw naam? (call)? Mijn naam is(call).
QRB Hoe groot is onze afstand? Onze afstand is …km.
QRG Wat is de frequentie?. De Frequentie is ..
QRH Is mijn Frequentie constant?. De Frequentie is niet constant.
QRK Hoe is de leesbaarheid van mijn signaal? De leesbaarheid van Uw signaal is.
QRL Bent U bezig?. Ik ben bezig.
QRM Heeft U last van storing?. Ik heb last van storing.
QRN Heeft U last van atmosferische storingen? Ik heb last van atmosferische storingen
QRO Zal ik mijn zendvermogen verhogen. Verhoog uw zendvermogen.
QRP Zal Ik het zendvermogen verminderen? Verminder het zendvermogen.
QRQ Zal ik sneller seinen?. Sein sneller.
QRS Zal ik langzamer seinen?. Sein langzamer.
QRT Zal ik stoppen met seinen?. Ik stop met seinen.
QRV Bent U klaar om te zenden?. Ik ben gereed om te zenden.
QRW Zal ik… meedelen dat U hem op …KHz of MHz roept? Deel..a.u.b mee dat ik
hem op…KHz of MHz roep.
QRX Wanneer roept U mij weer?. Ik zal U weer oproepen om…
QRY Wanneer ben ik aan de beurt?. Uw beurt is nummer…
QRZ Wie roept mij aan?. U wordt aangeroepen door.
QSA Wat is de sterkte van mijn signaal?. De sterkte van Uw signaal is
QSB Heeft mijn signaal last van fading?. Uw signaal heeft last van fading.
QSK Kunt U ontvangen tijdens het zenden?. Ik kan ontvangen tijdens het zenden.
QSL Wilt U de ontvangst bevestigen?. Ik bevestig de ontvangst.
QSO Kunt U werken met….?. Ik kan werken met….
QSP Wilt U doorgeven aan…?. Ik zal doorgeven aan…
QSY Zal ik op een andere frequentie  gaan zenden? Ik ga op een andere frequentie zenden.
QTC Heeft U berichten voor mij?. Ik heb berichten voor U.
QTH Wat is Uw locatie?. Mijn locatie is.
QTR Wat is de juiste tijd?. De juiste tijd is