APRS is een variant van packet radio en werd in 1992 door Bob Bruninga (WB4APR) ontwikkeld.

Het werd geïntroduceerd met het programma aprsdos.

(foto onder Bob Bruninga).

w4apr
Tegenwoordig zijn zeer veel amateurs wereldwijd actief met aprs.
Het APRS netwerk heeft maar één frequentie nodig, in Nederland is dit 144.800 MHz en een gate op 431.0375 MHz.waar de pakketjes op verzonden worden zonder te connecten.
De mogelijkheid bestaat om via meerdere digipeaters en via kortegolf en internet wereldwijd te kijken waar iemand zich bevind.
Hieronder enige uitleg over het aprs protocol.

HET APRS PROTOCOL.
TYPE    aprs data (vast) data extension commentaar
1 byte    n byte                   7 byte                n byte

TYPE veld 1 byte geeft soort frame aan
Bijvoorbeeld: < stations type frame ? query (opvraag) frame _ weerrapport frame / positie frame : bericht frame ; object frame enz.

APRS Data veld heeft variabele lengte en bevat APRS data welke bij het type frame horen.
Bijvoorbeeld:
Positie gegevens in breedte en lengte graad,object gegevens (symbool), richting gegevens, berichten, bulletins.
Ondervraging gegevens, reactie op ondervraging gegevens,Status gegevens zoals tijd, tekst,hoogte.

Data extension veld is altijd 7 bytes lang en bevat getal gegevens behorende bij het aprsdata veld en
zijn in een vast afgesproken formaat.
Bijvoorbeeld PHG,Radio range, signal strenght,wind direction en speed.

Commentaar veld is niet aan normen gebonden en staat gebruikers vrij ter beschikking voor extra info tekst.
De veld lengte is variabel . U weet het nog: de totale lengte info veld mag 256 niet overschrijden!

APRS kent alleen UI frames waarbij in het adres veld behalve de eigen roepnaam een max 6 char bestemming is opgenomen bvb cq,beacon,aprs,spcl,tel.
Er is software welke uit de 25 toegelaten bestemming namen de aprs data op een voor die naam specifieke wijze kan verwerken.
Voor het programma Uivieuw is dit o.a. aprs , cq , apuk16, apuk32.
Ook zijn er gereserveerde woorden die tussen stations kunnen gebruiken om te bepalen of zij het ui-frame moeten heruitzenden (met vertraging) of niet.
Deze zijn: WIDE TRACE RELAY
Er is tevens een teller 6-6 aan toegevoegd om oneindig herhalen te voorkomen.

Aprs frames worden uitgezonden maar men weet nooit of het uitgezondene wel ergens aankomt.

Alleen in het geval van berichten tussen 2 stations ontvangt men een bevestiging.
De call van de aangeroepene staat in het info veld.
Het bericht wordt ook voorzien van een doorlopende nummering 1 – 99

Op bulletins of aankondigingen volgen geen bevestigingen.

Ook APRS gebruikt de FCS om de juistheid van de ontvangen data te garanderen.
De packet controller zal het frame weggooien indien de fcs niet juist is.
Beacon frame:
PA0PDO> APU16K,WIDE,TRACE6-6<UIC>:=51.46.61N\005.31.25EoPHG2200 QRV op PI2OSS 430.375MHz {UIV23}
Message frame: PA0PDO> APU16K:PE1ABT-4: Goeie middag Bern{87
bevestiging frame: PE1ABT-4>apz999:PA0PDO:ack{63

Wat kunnen we met APRS?aprs1

1. Op kaarten aprs stations weergeven en hun gegevens opvragen. (query a station).
2. Weerstation info opvragen.
3. Typen (praten) met andere amateurs (met bevestiging van ontvangst).
4. Nieuws bulletins automatisch ontvangen. bvb ieder uur.
5. Aankondigingen automatisch ontvangen bvb 2 maal per dag.
6. Objecten (symbolen bvb Ziekenhuis,politiebureau,Nsstation,Satelietpositie’s)plaatsen op de kaart.
7. Mobiele stations volgen op de kaart (zeer precies).
8. Satelliet en andere info opvragen bij sommige digipeat stations.
9. Dx cluster info ontvangen.
10. Afstand meten tussen 2 punten op de kaart.

Ook de ISS heeft aprs aan boord, hieronder een luisterkaart van NL8700issback

Het aprs net wordt in c.a 30 minuten op uw scherm opgebouwd.Ieder station zendt om de 30 – 60 minuten
zijn baken uit. Normale thuisstations gebruiken geen ssid, mobiele -9, digipeaters -2,relay stations -4.

Ook stations over de horizon worden geplot omdat ze door de hoge digipeaters worden door gegeven.
Wilt u doorgegeven worden plaatst U in uw adres pad de alias WIDE. Om te voorkomen dat we oneindig vaak herhaald worden zetten we er een teller bij genaamd trace5-5.De digipeater zal het tellertje met 1 verlagen als hij het frame relayeert en plaatst zijn eigen call in het pad.Dit kan doorgaan tot het op nul staat.

issfront

Voor berichten maken we ons eigen pad om dit zo gunstig mogenlijk te laten verlopen.
Bvb PA0KHS, PA3BNX-2 als een bericht vanuit Oss naar PA0KHS (in Nijmegen)moet en vermoeden dat KHS het station BNX-2 beter kan ontvangen.
Mobiele stations zetten relay in hun baken of berichten pad. Dan wordt dit door ieder thuis station
door gegeven welke relay als alias call hebben ingesteld.

 

De benodigde hardware

Minimaal is nodig (ui-view)
Computer 486DX2 66 MHz 16mb ram svga kaart 256 kleuren , muis
Een (oude) 2mtr FM zend/ontvanger, 2 tot 10 watt zendvermogen op 144.800Mhz
UIVIEW programma versie 2.36
TNC2 of PK232,PK88 Kantronics packet controler met 1K2 modem. Sluit aan op com1 of 2.
Alleen een geluidskaart met behulp van AGWPE (zie link onderaan pagina)
Alternatief BAYCOM modem met softw. TNC AGWPE.
U ziet het (bijna) alles hebben we al!

Het UIVIEW programma is zelf installerend en gebruik vriendelijk met uitgebreide onlinehulp .
Alleen de coms en station setup moet U aan Uw apparatuur en call plus locatie aanpassen.
uiview programma functies

1 Coms setup
2 Station setup
3 status text
4 aprs compatibility
5 miscelleneous : global beacon trig, refresh mode, synth callsign.
6 excluded list
7 remote cmd’s : bcn,qas,qws,lgs,lgx,dx
8 actions : refresh,send beacon, zoom monitor, overlays, object editor ,qas,qws,send objects,tile windows
9 lists
10 logs
11 maps
12 Messages : all mine bln nws Options: alert,foreground, save to file

Mobiel aprs
Mobiele stations hebben 2 opties:
Een eenvoudig interface genaamd Tinytrack bouwen en dit tussen een GPS en een bestaande mobiele set of portofoon aansluiten.

Zij kunnen hier mee geen aprs berichten ontvangen maar zijn wel zichtbaar bij de vaste stations thuis.

Het museum heeft een ruime hoeveelheid blinde KF161 mobilofoons ter ombouw op 1 kanaal ter beschikking.

Hier kan het Tiny track printje ingebouwd worden.
Of een Kenwood TMD700 en GPS aanschaffen en hiermee onderweg zichtbaar zijn plus messages verzenden/ontvangen.

Set up SV2AGWPE en Baycom modem
1Zorg dat U met W98 draait of indien U W95 heeft dat winsock2 32 bits is geinstalleerd.
Hiertoe WS2setup.exe draaien (986Kb) ( te downloaden van o.a boskabouter.com)
2Maak met de verkenner een dir SV2AGW aan en kopieer hierin AGWPE.ZIP
Pak deze uit en draai AGWPacketEngine.exe. Even verschijnt het logo AGWPE 2000 daarna
staat het als icon op de taakbalk rechts onder. Alleen de versie 2000 draait met baycom modems!
3 Klik op het icon in de taakbalk, selecteer properties.
U komt in TNC Setup
serialport : 1 of 2 Baudrate :1200 TNC type :Baycom serial
TNC subtype: Kiss simple Single port:enable Ports kiss id: 0
Port description: 144.800 1200 baud (naar gelang uw smaak)
Klik op TNC commands
let me control param: enable default 1200: enable Soft dcd :disable
Klik op ok , klik op taakbalk icon dan op exit om agwpe af te sluiten.
4 Maak een snelstart knop in het programma menu.
Start/Instellingen / Taakbalk en menu Start / Toevoegen Programma’s in menu start.
Blader tot u AGWpacketEngine.exe gevonden heeft. Klik voltooien.
Kopier (sleep + ctrl) vanuit programma’s in menu start de knop naar het bureaublad.
De packet engine is nu geinstalleerd.
5 Windows compoort instellingen
Belangrijk is dat de com1 of com2 fifo buffers uit geschakeld zijn.
Klik op start/instellingen/configuratie scherm/systeem/apparaat beheer,klik com1 of com2.
Dan eigenschappen/poort instellingen/geavanceerd. Klik op fifo buffers uitschakelen.
6 UIVIEW configureren voor Baycom modem
Open setup/commsetup. Klik hostmode AGW. Klik setup. Klik mode DDE (direct data exchange)
Sluit UIVIEW af . Start AGWPE en daarna UIVIEW weer op.

7 Tenslotte . . . . .
Alles moet nu werken als het modem goed is en de zender op 144.800 staat.
Mocht dit niet zo zijn lees BAYCOM PROBLEMS in de AGWPE help file.
AGWPE is een TSR programma dus steeds verwijderen als U klaar bent.
De com poorten zijn tijdens AGWPE door itrpt’s geblokkeerd en U kunt niet internetten!
Mocht U nog aanvullingen e.d hebben mail het ons!

Internet adressen:
Uiview programma : http://www.packetradio.org.uk
Kaarten,agwpe.zip,WS2setup.exe :http://www.boskabouter.com
Aprs bakens op internet bekijken : http://www.aprs.net/nl.html

met dank aan Piet van Dijken PA0PDO voor de meeste tekst en Willem Winkel (NL8700) voor QSL kaart van RS0ISS