In wat vooraf ging hebben we gezien dat stroom het gevolg is van de verplaatsing van ladingen (elektronen) in een gesloten kring. Deze verplaatsingen hebben natuurlijk gevolgen. Een beschrijving van enkele details volgt.

Thermisch effect

Ook “Joule effect” genoemd. Men maakt hiervan gebruik bij verwarmingstoestellen.

Dit effect is niet steeds gewenst. Bij een radiozender is men niet zozeer in het verwarmingseffect geïnteresseerd dan wel in het radiosignaal zelf.

Scheikundig effect

Een goed bekend voorbeeld is elektrolyse. Hiervan wordt in batterijen gebruik gemaakt om scheikundige energie in elektrische om te zetten.

Magnetisch effect

Brengt men een kompas in de omgeving van een stroomvoerende geleider, dan zal de naald bewegen. De stroom veroorzaakt een magnetisch veld. Een paar voorbeelden: een electromagnetisch relais, een luidspreker… enz.