Magnetisme is een zeer belangrijk onderwerp van onze elektronicastudie . Uiteindelijk produceren we elektromagnetische velden met onze zender. In veel domeinen vinden we magnetisme en elektromagnetisme terug. Op dit ogenblik volstaat de kennis van de effecten van dit magnetisme. Het waarom en het hoe komen later aan bod.

We weten allemaal wel wat een magneet is. Ze bestaat uit magnetisch metaal (ijzeroxide (Fe3O4) en andere …). Dit is dan een natuurlijke magneet.
Ook weten we dat ( nog ) niet-magnetisch materiaal onder inwerking van een natuurlijke magneet op zijn beurt magnetisch wordt. Een soms vervelende eigenschap als onze schroevendraaier magnetisch geworden is en daardoor het manipuleren van schroeven bemoeilijkt.
Magnetisme kan ook een gevolg zijn van elektrische stroom.

Eigenschappen van de magneet

De magneetpolen:
Bij een magneet vinden we steeds twee polen terug.

Het kompas:
Een gemagnetiseerde naald bevat twee polen, een NOORD- en een ZUIDpool. Indien er geen andere velden aanwezig zijn, zal de naald de richting van het magnetisch veld van de aarde volgen. Gelijknamige polen stoten elkaar af, niet-gelijknamige trekken elkaar aan. De zuidpool van de naald richt zich naar het noorden.

Magnetisch fenomeen als gevolg van de aanwezigheid van een magneet (trekstaal) :
Een magneet in de nabijheid van een kompasnaald doet die een andere richting aanwijzen. De naald ondergaat een mechanische invloed.

Wederzijdse invloed tussen magneten :
Als twee magneten in elkaars omgeving komen dan stellen we vast dat:

  • gelijknamige polen erkaar afstoten,
  • tegengestelde polen elkaar aantrekken.

Niet magnetische materialen :
Niet alle materialen ondervinden een invloed van magneten. Enkel “magnetische” metalen hebben dat: ijzer, kobalt, nikkel … ( en legeringen ervan).

Magnetisering door beïnvloeding :
Bij sommige substanties verdwijnt het magnetisme als de magneet terug weg genomen wordt, bij andere blijft en variërende hoeveelheid magnetisme over, naargelang de samenstelling, . (Permanent magnetisme)

Een in twee gebroken magneet :
Een magneet, die in twee stukken gebroken wordt levert twee los van elkaar staande magneten op. De helft van de magnetische kracht komt elke helft toe. Dit betekent dat één alleen op zich zelf staande magneetpool NIET kan voorkomen.