Hieronder volgt een wat meer ingewikkelde schakeling. We merken een combinatie van serie- en parallelschakelingen. Het komt er op aan het zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit kan door het grote probleem in meerdere kleinere op te splitsen.

Bepaal de vervangingsweerstand tussen punten A et B van deze schakeling :

Waarden in Ohm :

R1 :   10
R2 :   20
R3 :   20
R4 :   60

R5 :   34
R6 :   40
R7 :   40
R8 :   14

Hoe beginnen ?

Splits de complexe kring op in eenvoudige delen:

nr 1
1 –  seriekring gevormd door R2, R3
2 –  dit resultaat in parallel met R4
3 –  dit resultaat in serie met R1

nr 2

4 – Dit resultaat in parallel met R5

nr 3

5 – parallel R6 en R7

6 – dit resultaat in serie met R8

7 – resultaat van punt 4 en punt 6 in parallel uitrekenen en we zijn er.

Wat langer maar veel duidelijker !

bereken n1:

R2 en R3 in serie
R2-R3 staat in // met  R4
Dit geheel in serie met R1

bereken n2:
Nr 1 in // R5

berekenen van n3:
R6 is in // met R7
R6//R7 in serie met R8

R2 + R3 =  20 + 20 =40
(R2+R3)//R4 : 24
((R2+R3)//R4 )+ R1 = 34

R5 : 34i n // Ruit nr1 (34) = 17

R6//R7   :  20
(R6//R7) + R8 = 34

Tot slot R uit nr 2 in // met nr 3 of (17 // met 34 Ω geeft : 11,3 Ω