Iedereen zal wel eens over deze fundamentele wet gehoord hebben. Men zegt ook wel eens dat bij een radioamateur met geheugenverlies, het wel deze wet zal zijn die als laatste uit zijn geheugen zal verdwijnen. Deze wet kan men overal toepassen ( bij herstellingen, het analyseren van de werking …)

Op zich is ze eenvoudig, maar ze is goed te kennen en te begrijpen: ze is onontbeerlijk !.

Formules

U = R * I 
I = U/R
R = U/I

U : de spanning in Volt
I : de stroom in Ampere
R : de weerstand in ohm

Rekenvoorbeelden

Geval nr. 1 : We verbinden een weerstand van 10 Ω met een batterij van 12 V gelijkspanning. Wat zegt ons deze wet ?

loi_ohm1

Antwoord :

Eenvoudig:  I = U/R , wat ons geeft:
I = 12/10    dit is: 1,2 A
Als we dit bij middel van een stroommeter zouden controleren, zouden we inderdaad 1,2 A aflezen..


 

Geval nr. 2 :  Een onbekende weerstand wordt met een batterij van 12 V verbonden. We meten een stroom van 0,6 A of anders uitgedrukt 600mA. Wat is de waarde van de weerstand R ?

loi_ohm2

Antwoord :

U en I zijn bekend, we hoeven enkel de wet toe te passen :

R = U/I

R =  12 / 0,6  of  20 Ω

Merk het rode pijltje op. Het geeft de zin van de stroom aan in deze kring. Uit de tekening merk je tevens dat de stroom die door de kring (batterij, draad en weerstand vloeit), 0,6 A bedraagt. Merk eveneens op dat alles in “SERIE” staat.


 

Geval nr 3 :  Een weerstand van 12 Ω wordt op een onbekende batterij aangesloten. Een stroom van 2 A wordt gemeten. Wat is de spanning van de batterij ?

loi_ohm3

Antwoord :

I et R zijn bekend, het volstaat toe te passen:

U  =  R . I

U = 12 x 2 ofwel 24 V


Belangrijk:

In een gesloten kring kan er maar een enkele stroom vloeien. Anders uitgedrukt, de stroom voor en achter de weerstand is eenduidig of gelijk. Misverstanden hierover komen regelmatig voor met alle gevolgen voor het begrip van de rest van de cursus.

Tot zover deze belangrijke uitleg over de wet van Ohm. Het volstaat te begrijpen dat wanneer twee elementen in deze toepassing bekend zijn, het derde eenvoudig kan berekend worden. Dit geldt voor alle soorten berekeningen.