Nieuws

PA70KP Huize Lidwina

Het is op 23 september 2014 70 jaar geleden dat de overval op Huize Lidwina in Zenderen plaats vond. De Knokploeg Zenderen en later de Knokploeg Twente (KP Twente)waren hier gehuisvest. Vanuit deze locatie werd via een radiozendinstallatie veelvuldig contact gelegd met de geallieerden in Engeland. Ook werden er verzetsdaden, droppings van wapens en munitie georganiseerd. Mede hierom hebben de Verenigingen VERON (Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek) en de VRZA ( Vereniging van Radio Zendamateurs) afdeling Twente gemeend hier aandacht aan te moeten geven.

Parallel aan deze activiteiten zullen vanaf 10.00 uur zendamateurs met radio apparatuur, zoals die tijdens WOII werden gebruikt verbindingen worden gemaakt met Engeland. Ook zal men met de huidig beschikbare apparatuur trachten verbinding te maken met andere landen om zodoende de gebeurtenissen op 23 september 1944 in Zenderen onder de aandacht te brengen. Bezoekers kunnen de gehele dag kennis nemen van deze activiteit.

Ook zal ter plaatse op 23 september een expositie worden ingericht door de Heemkundevereniging Borne over de KP Twente. Ook kunt u deze expositie vanaf 24-september tot 15 oktober bezoeken bij de Zwanenhof gelegen aan de Retraitehuisweg 4 te Zenderen.

Home-pagina-afbeelding1voor meer info kijk op http://www.huizelidwina.nl/?lang=nl