Nieuws

Verslag van het 90e amateur overleg

notes-verslag

Eind oktober werd door de VERON, VRZA en het Agentschap Telecom het 90e amateur overleg gehouden. Tijdens dit overleg brengen alle betrokken partijen elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en andere belangrijke zaken die spelen in de wereld van het radiozendamateurisme. Wij hebben een aantal zaken op een rijtje gezet.

Mogelijk uitbereiding voor N-amateurs op 40 meter

Bij de verenigingsraad van de VERON is een voorstel aangenomen om de frequentieruimte voor N-amateurs in de 7 MHz band uit te breiden. Dit zou de N-amateurs ook de gelegenheid kunnen bieden digitale modes te gebruiken op deze band. In het huidige bandplan is slechts ruimte voor de N-amateur van 7.05 tot 7.1 MHz waar doorgaans spraakactiviteit is.

Ook is bij de VERON aangegeven dat N-amateurs door de beperkte bandbreedte op zeer kleine schaal mee kunnen doen met radiowedstrijden. Het AT heeft tijdens het overleg aangegeven te gaan kijken naar welke mogelijkheden er zijn voor N-amateurs.

Minder storing

Het AT heeft over 2014, 129 storingsmeldingen binnengekregen tegenover 182 vorig jaar. Een daling van ruim 30% waar het AT blij mee is. Van de storingsmeldingen die werden ontvangen zijn 68 afkomstig van F-amateurs en 61 van N-amateurs. Bij 42 van de 129 storingsmeldingen gaat het over storing veroorzaakt door een mede-zendamateur. Uit de cijfers blijkt ook dat N-amateurs vaker last hebben van storing maar zelf minder storing veroorzaken.

PA0 roepletters

Het Agentschap Telecom heeft op basis van het voorstel vanuit de verenigingen aangegeven te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de PA0 roepletters maar eenmalig uit te geven. In het verleden uitgegeven PA0 roepletters komen hiermee ook te vervallen. Het eenmalig uitgeven van roepletters gaat ook voor alle andere prefixen gelden, hiervoor onderzoekt het AT nog de technische haalbaarheid. De verwachting is dat het AT hier medio februari op terug zal komen.

Wie het volledige verslag rustig wil nalezen kan terecht op de website van de VRZA (PDF).

Misschien ook interessant
NieuwsRadiomarkten

Radiomarkt VRZA Radiokampweek op 29 april 2023

Nieuws

Verslag van de PACC 2023 contest bij de SPARC

Uit de bladen

Electron april 2021

Uit de bladen

Electron december 2020