Uit de bladen

Elektor september/oktober 2016

Windows bestuurt Arduino.

Windows-smartphones hebben intussen een aanzienlijk marktaandeel. Het nieuw besturingssysteem Windows Mobile 10 biedt mogelijkheden om een Windows-mobieltje of -tablet te gebruiken om eigen projecten aan te sturen.
Zo kunnen we bijvoorbeeld via USB of Bluetooth communiceren met een Arduino-board. Microsoft heeft zelfs een eigen software-bibliotheek voor dit doel beschikbaar gesteld.

De batterijen van de toekomst.

Moeten in seconden opladen en maandenlang meegaan.
Universiteiten en onderzoeksinstituten komen voortdurend met nieuwe ontdekkingen op batterijgebied. Ook investeren technologiebedrijven en autofabrikanten veel geld in de ontwikkeling van batterijen. Maar er zit nog steeds niets nieuws in onze telefoons en iedereen wacht op de ultieme vervanger voor de huidige lithium-ion-technologie.Maakt u zich geen zorgen, de wonderbatterij komt misschien sneller dan u denkt. Het kan er een zijn met een van de hieronder beschreven technologieën, of een uit een totaal onverwachte hoek (denk aan MIT en Fraunhofer).
Let op: dit artikel bevat een aantal erg verre-toekomstvisies, waarvan er een paar recent in het Elektor-e-zine aan de orde zijn geweest.

Stroommeetkop voor oscilloscoop.

Potentiaalvrij meten van spanningsval over shunt-weerstanden.
Na de multimeter is de oscilloscoop zonder enige twijfel het belangrijkste meetinstrument van de elektronicus. Niet alleen omdat die universeel en flexibel inzetbaar is, maar vooral ook omdat je direct de eigenschappen van dynamische signalen en spanningsverlopen kunt zien.
Maar daar zit dan ook gelijk een probleem: in tegenstelling tot een multimeter is een oscilloscoop van huis uit niet ingericht op het meten van stromen. Daar gaan we met deze stroommeetkop wat aan doen!

Filters op de Red Pitaya.

Deel 1: FIR-filters
Als we FPGA’s gebruiken voor digitale signaalverwerking behoren digitale filters tot de belangrijke standaardfuncties. In Elektor hebben we al relatief ‘eenvoudige’ CIC-filters voor decimatie en interpolatie gepresenteerd [1]. Nu komen filters waarvan we het gedrag nauwkeuriger kunnen specificeren aan de orde.
In dit eerste deel bespreken we zogenaamde FIR-filters (Finite Impulse Response, eindige impulsresponsie), in het tweede deel behandelen we IIR-filters (Infinite Impulse Response, oneindige impulsresponsie).

En nog veel meer artikelen: meer info op https://www.elektormagazine.nl/