Uit de bladen

Surplus Radio Bulletin maart 2020

Voor ons ligt een mooi gevuld nummer van het Surplus Radio Bulletin die en nieuwe voorzitter kent! Het 98e nummer opent met een verslag van de SRS-Technodag van 14 november 2019. In beeld en tekst krijgen we een indruk van de sfeer op deze dag.

Ook lezen we een verslag van de Midwinter Rendez-vous 2019 die plaats vond op 28 en 29 december. Verder vinden we ook de resultaten van het Midwinter Rendez-vous 2019 in het blad. Op 8 februari 2020 vond de Algemene ledenvergadering plaats met maar liefst 73 leden aanwezig, een druk bezochte ALV.

Dick van den Berg (PA2DTA) schrijft over Market Garden en HF wireless efficiency. In het stuk wordt ingegaan op de technische aspecten van de mislukte communicatie om de slag bij Arnhem.

Verder ook:

  • De Tankradio 892 een vreemde HF-vogel
  • “Radio Burger” een familiegeschiedenis
  • Verslag van de DvdRA in Zwolle (2 november 2019)
  • Ook in 2020 is de Dumpschool weer geopend.
  • Een door KLM gemodificeerde ART-13
  • De jaaragenda voor 2020

De technodag op 18 april van de SRS gaat niet door. Het blad is ook nog op zoek naar een of meerdere vrijwilligers die de redactie van het Surplus Radio Bulletin willen verzorgen. Bijdragen of lid worden en dit blad ontvangen? Bekijk dan PI4SRS.nl.