Nieuws

Herijking N-registratie: hoger zendvermogen en uitbreiding

Het Agentschap Telecom heeft een officiële reactie gegeven op het Herijkingsvoorstel van de VERON en VRZA. Er gaat voor de N-registratie wel degelijk iets veranderen, we zetten de aanpassingen op een rij.

Novice kan en mag straks meer

Het voorstel vanuit de verenigingen bestond uit volwaardige toegang tot de 40 en 20 meter band, een hoger uitzendvermogen onder 30 MHz en toevoeging van de 80 meter band. Volgens het AT is er in goede samenwerking met de verenigingen tot naar een mooi resultaat gewerkt. Het AT schrijft in haar algemene conclusie het volgende over;

“Agentschap Telecom onderschrijft de conclusies in het rapport dat de Novice licentie niet alleen een opstap biedt naar een Full licentie, maar daarnaast ook als volwaardige amateurlicentie wordt beschouwd, die bestaansrecht heeft naast de Full licentie. Agentschap Telecom onderschrijft ook het belang om te streven naar harmonisatie van de mogelijkheden voor Novice binnen CEPT. Het agentschap zal zich hiervoor blijven inzetten en zal de amateurgemeenschap hierbij (blijven) betrekken via bespreking in het Amateuroverleg.” – Agentschap Telecom in reactie

De enquete geeft aan dat amateurs tevreden zijn met de huidige toewijzingen. Desalniettemin heeft het AT de aanbevelingen in overweging genomen en een eigen afweging gemaakt. Concreet betekent dit dat amateurs met een Novice licentie beschikking krijgen over:

  • Toegang tot de gehele 40 en 20 meter-band
  • Het zendvermogen op 40, 20 en 10 meter mag naar maximaal 100 watt PEP

Het AT zag geen noodzaak om de 80 meter-band vrij te gaan geven voor Novice amateurs. Als reden geeft het agentschap dat op de 40, 20, 10 en 2 meter en 70cm band al voldoende geëxperimenteerd kan worden met korte en lange afstandsverbindingen onder verschillende propagatiecondities.

Vanaf Q2 2020 of later

Het Agentschap Telecom schrijft dat Novice amateurs nog even geduld moeten hebben voordat zij van de nieuwe mogelijkheden gebruik kunnen maken. De aanbevelingen worden nu uitgewerkt tot wet- en regelgeving waar de Staatssecretaris van EZK nog een akkoord op moet geven. De verwachting hierin is dat deze wijzigingen niet eerder van kracht zullen zijn dan het tweede kwartaal van 2020. Wanneer het zover is zullen wij hier uiteraard ook aandacht aan besteden.

Vanaf Q2 2020 ziet het Novice-bandplan in Nederland er als volgt uit;

Toegestaan zendvermogen in Watt (PEP)Frequentieband start (MHz)Band einde (MHz)Primair of secundair gebruik
1007,07,2Primair
10014,014,350Primair
10028,029,7Primair
25144,0146,0Primair
25430,0436,0Primair
25436,0440,0Secundair

Misschien ook interessant
NieuwsRadiomarkten

Radiomarkt VRZA Radiokampweek op 29 april 2023

Nieuws

N-herijking een feit, meer mogelijkheden voor Novice-amateurs

Uit de bladen

Electron april 2021

Nieuws

Herijking Novice mogelijk per 1 januari 2021

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *