Nieuws

Lezing: ‘De onzichtbare oorlog’

Vrijdag 14 november 2014, houdt Hans Walrecht, vrijwilliger van Aviodrome Lelystad, een zeer interessante lezing onder het motto ‘De onzichtbare oorlog’:
Deze presentatie heeft alles te maken met bommenwerpers en jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog, maar uiteraard ook met radio en antennes.

Presentatie

De presentatie begint met de radiobundels die de Duitse bommenwerpers geleidden naar de Britse doelen, zoals Knickebein, X- en Y Gerät en wat de Britten er tegenin konden brengen. In de luchtslag om Engeland moeten de Britten met de weinige jagers die ze bezitten de Duitse overmacht het hoofd bieden. De Britse Chain Home radar is daarbij heel belangrijk. Er wordt ook getoond hoe de Chain Home zenders en ontvangers werkten en de manier waarop hoogte, richting en afstand van de vijandelijke vliegtuigen werden berekend.
Niet veel later beginnen de Britten met het bombarderen van Duitsland. De Britse bommenwerpers lijden veel verliezen door de Duitse Kammhuberlinie (of “Himmelbett”) met de Duitse radarsystemen Freya, Würzburg en de Duitse nachtjagers, die met Lichtenstein radar waren uitgerust. De Britse piloten moesten hun doelen zien te vinden in het pikkedonker. Er komen drie oplossingen: “Gee”, “Oboe” en de H2S radar. Deze laatste radar werkte met een magnetron, waarvan de werking ook de revue passeert. De Britten wilden meer weten over de Duitse systemen en voerden de spectaculaire “Raid on Bruneval” uit.

Reacties op elkaars ontwikkelingen leiden tot de eerste elektronische oorlogsvoering in de geschiedenis.

Tot slot wordt het Eureka/Rebecca baken kort besproken. Dit systeem maakte precisie droppings mogelijk, zoals tijdens de operatie Market Garden in 1944.

De presentatie is van veel beeldmateriaal voorzien.

Aanmelden

Het secretariaat van PI4UTR wil graag een inschatting maken van het aantal belangstellenden voor deze avond, een vriendelijk verzoek om je aan te melden via secretaris@pi4utr.nl .
De reden hiervan is gelegen in het feit, dat de vergader annex lesruimte op Fort de Gagel nogal beperkt is. Bij grote belangstelling kunnen wij uitwijken naar een ruimte elders. Mochten we moeten uitwijken, dan krijgt u daarover uiteraard tijdig bericht, voorzien van een routebeschrijving!

Misschien ook interessant
Uit de bladen

electron september 2018

UncategorizedUit de bladen

electron augustus 2018

Uit de bladen

surplus radio bulletin juni 2018

Uit de bladen

electron juni 2018