Uit de bladen

electron maart 2016

Een automatische acculader.

Een flexibele automatische acculader hoeft geen microprocessor te bevatten. Volker van Hoorn PA0VVH laat zien hoe we er zelf een kunnen maken van eenvoudige en goedkope onderdelen.

Meer door Minder.

Op radio-bergwandelingen wil je zoveel mogelijk gewicht besparen. Geert Paulides PA7ZEE ontdekte daarbij dat een andere, lichtere antenne nog beter werkte ook.

Struikelblokken bij de zendexamens (19).

Wat gebeurt er met de bandbreedte als onderling gelijke versterkers achter elkaar geschakeld worden? En wat als de doorlaatkrommen van de versterkers wat verschoven zijn ten opzichte van elkaar? Wat is er te bereiken met ‘staggered tuning’?

70 jaar VERON plus 70 jaar surplus radio (deel 2).

In dit tweede en laatste deel geeft Dick van den Berg PA2DTA / NL671 o.a. een beschrijving van de roemruchtste onder de surplusapparaten. Vrijwel iedereen kent dit toestel, uit eigen ervaring of in elk geval van horen zeggen: de Wireless Set No. 19.

En verder…

PE5B pakt NVIS wetenschappelijk aan
AmateurOverleg van 13 oktober 2015; een korte samenvatting van enkele besproken onderwerpen
Gouden Speld voor Adriaan Koopman PE2K
Antennemetingen VERON afdeling Meppel
77ste vergadering van de VR
Gouden Speld voor Evert van Belle PA3FXY
S79C Island On The Air (IOTA) AF-119 Seychelles Coetivy
70-jarige United Nations
Weekend van de Commissie voor Gehandicapte Radioamateurs (CGR) in Dennenheul
International mills on the air 2016
Wat bij de Jeugdcommissie binnenkwam…

meer info op https://www.veron.nl/