Uit de bladen

Elektor september 2014

Professionele labvoeding

Gewone netvoedingen zijn er te kust en te keur, maar er zijn ook overal labvoedingen te koop.
En die zijn geschikt voor veel toepassingen.
Maar als we op zoek zijn naar kwaliteit, een grote stabiliteit en een nauwkeurig regelgedrag, dan moeten we wel erg diep in de buidel tasten. Of we moeten ons apparaat zelf bouwen…

Extreem laagfrequent-ontvanger

ELF, ULF en VLF zijn niet bepaald wijdverbreide begrippen. Wie er naar op zoek gaat op internet, stuit waarschijnlijk al snel op het gegeven dat elektromagnetische stoorsignalen met de allerlaagste frequentie voorkomen in Finland en Duitsland. Het spoorwegnet in die landen werkt namelijk op 16,666 Hz. Maar dat je tussen 0 en 16 Hz ook nog heel interessante signalen kunt ontvangen, is tamelijk onbekend. Met deze ontvanger kunt u daar verandering in brengen.

Voor meer info kijk op de website van Elektor Magazine.