Nieuws

DKARS vraagt zendamateurs toekomst verenigingen vorm te geven

DKARS heeft een eigen panel waarin zendamateurs wordt gevraagd om een mening te geven over zaken in het radiozendamateurisme. Dit keer roept secretaris Peter de Graaf zendamateurs op hun mening te vormen over de toekomst van verenigingen.

Peter de Graaf, secretaris en interim voorzitter voor de stichting DKARS heeft op Facebook een oproep geplaatst. Zowel in vergaderingen van de VERON en VRZA zijn al eerder voorstellen ingebracht met betrekking tot het samengaan van de twee verenigingen. DKARS is op zoek naar de mening van de ‘gewone’ zendamateur, waarvan de stichting vindt dat deze te weinig gehoord wordt. Via de website Panel.DKARS.nl kan men zich aanmelden en een mening laten horen over hoe de toekomst eruit zou moeten zien.

Het bestuur van DKARS wil een paar naar haar mening toekomstbepalende vragen stellen aan de Nederlandse radioamateurgemeenschap.

 

De oprichters van DKARS hebben de stichting in eerste instantie opgericht uit behoefte aan vernieuwing en verbetering van de belangenbehartiging . DKARS heeft inmiddels in dit verband laten zien dat er zeker mogelijkheden voor vernieuwing bestaan, zoals het beleid met betrekking tot de plaatsing van antennes en de opbouw van een netwerk op hoog niveau voor de belangenbehartiging inzake storingsproblematiek.

 

De uitdagingen van deze en vooral die van de komende tijd vragen om professionaliteit, samenwerking en eenheid en dat is inmiddels nagenoeg het hoofddoel van onze Stichting. Wij zijn ons er van bewust dat het oprichten van DKARS in dit verband ogenschijnlijk tegenstrijdig lijkt, maar soms moet je juist náást bestaande stromingen gaan staan om ze goed te kunnen analyseren.

 

Zowel voor als na de oprichting van DKARS zijn er voorstellen in de VR van de VERON en de ALV van de VRZA ingebracht omtrent het samengaan van de bestaande organisaties, zoals ook al eerder direct na de tweede wereldoorlog gebeurd is. Het is ons echter inmiddels duidelijk hoe de besturen en daaraan verbonden inspraakkringen van de huidige verenigingen hierover denken. In de opvattingen die we daar horen, komen termen als ‘behoefte aan diversiteit’ en ‘behoud van eigen cultuur’ sterk in terug.

 

Daarbij vragen wij ons in sterke mate af of deze belangrijke opvattingen de ‘radioamateur thuis’ voldoende bereikt en of men dit steunt. De meeste actieve radioamateurs zie je namelijk niet op ledenvergaderingen en dergelijke en het lijkt er dan al gauw op dat deze mensen er geen mening over zouden hebben.
DKARS is sterk van mening dat één sterke organisatie in de vorm van een ‘bond’ of ‘unie’ met daaraan gelieerde interessegroepen met speciale doelgroepen of activiteitenkringen veel beter bij deze tijd past.

 

Omdat wij het van belang achten om te weten wat de actieve radioamateur die niet gek is op ‘vergaderculturen’ hier van denkt, vragen wij u met klem de onderstaande vragen te beantwoorden om ons te helpen zoeken naar mogelijkheden om te komen tot één sterke landelijke organisatie voorde Nederlandse radioamateur. Het is in ons aller belang!

 

Last but not least; om te stimuleren dat men de panelvragen gaat beantwoorden, verloten wij een fraaie nieuwe Icom IC7300 onder de inzenders. De trekking van het winnende lot zal onder toezicht van de voorzitter van VERON/VRZA afdeling ’t Gooi (PI4RCG) te Hilversum plaatsvinden op een nog nader door te geven datum.

Misschien ook interessant
Nieuws

DKARS wordt opgeheven voor nieuwe vereniging DARU

Uit de bladen

DKARS Magazine april 2019

Uit de bladen

DKARS magazine januari 2019

Uit de bladen

DKARS magazine maart 2018

1 Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *