Nieuws

Beleid onbemand frequentiegebruik en (her-)uitgifte roepletters besproken met het AT

Op 11 september jl. heeft er een tussentijdse bespreking tussen de verenigingen VRZA, VERON en het Agentschap Telecom plaats gevonden in de vorm van een dialoogsessie. In deze sessie is gesproken over een vernieuwing van het beleid rond onbemand frequentiegebruik. Over dit onderwerp heeft de Commissie MZ van de VRZA van tevoren contact gezocht met Mischa PA1OKZ en Paul PE1RJV, zodat hetgeen er onder beheerders van onbemande stations leeft, meegenomen kon worden naar het overleg.

Verder kwam het beleid rond de (her-)uitgifte van roepletters uitgebreid aan bod. Het zal bekend zijn dat dit een gevoelig onderwerp is met name met betrekking tot een mogelijke her-uitgifte van de roepnamen van overleden zendamateurs. Daarom heeft de Commissie MZ al in een vroeg stadium contact gehad met de Old Timers Club (OTC) en is het voorstel rond het roepletterbeleid afgestemd met de VERON. Tenslotte is er gesproken over de mogelijkheden van simultaan gebruik van de 13 cm band door primaire gebruikers en radiozendamateurs. Dit laatste omdat er vooral de laatste tijd erg veel zendbeperkingen voor de 13 cm band door het AT opgelegd worden.
Vertegenwoordigers van het Agentschap Telecom hebben de voorstellen van de verenigingen met zeer veel belangstelling aangehoord. Het agentschap gaat nu onderzoeken hoe de voorstellen in te voeren zijn. Kosten, hoeveelheid administratief werk en juridische aspecten spelen daarbij (helaas) een belangrijke rol.
De Commissie MZ zal de verdere ontwikkelingen op de voet volgen en stelt het erg op prijs om aanvullende ideeën van mede-amateurs te ontvangen. Je kunt deze sturen naar ondergetekende.
Het volledige verslag van de dialoogsessie van 11 september jl. is te vinden op de website van de VRZA: http://www.vrza.nl/ onder het nieuws van 27 oktober 2014.

Namens de Commissie MZ van de VRZA,
Ron Goossen PB0ANL Email: pb0anl@vrza.nl

Misschien ook interessant
Nieuws

Herijking N-registratie: hoger zendvermogen en uitbreiding

Nieuws

Radiomarkt op 30 mei tijdens VRZA Radiokampweek

Uit de bladen

Electron februari 2018

Uit de bladen

Electron september 2017