Nieuws

Toezicht BES-eilanden versoepeld, N-amateurs meer ruimte op 40m

Het Agentschap Telecom heeft in overleg met de beleidsdirectie van het Ministerie van EZK wijzigingen voorgesteld ten aanzien van radiozendamateurs op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat meldt het DKARS-magazine van deze maand.

Voorgesteld zijn onder andere toegang tot de 60 meter-band voor F-amateurs. Het samenvoegen van de A-, B- en C-categorieen tot de Full-licentie. Het mogen bedrijven van de hobby als gebruiker zonder licentie in het bijzijn en onder toezicht van een houder van een novice of full-licentie. Het bedienen van radioapparatuur op afstand is voortaan ook toegestaan, zonder dat hierbij de amateur zelf aanwezig is. Belangrijk punt is dat alleen de amateur zelf de apparatuur kan bedienen en het dus geen onbemand station is. Ook hoeven zendamateurs op de BES-eilanden niet langer hun apparatuur bij te houden in een register.

Voor N-amateurs wijzigt het spectrum waarin zij mogen zenden naar 7.050 tot 7.150 MHz, 14.000 tot 14.250 MHz, 28.000 tot 29.700 MHz op HF. Op VHF en UHF zijn de frequenties 144 – 146 MHz, 220 tot 225 MHz, 430 tot 433 MHz en 438 tot 440 MHz te gebruiken. Waarbij de 70 centimeter band amateurs een secundaire status hebben. Het maximale vermogen is 25 watt.

Volgens het magazine zou het Agentschap Telecom geen noodzaak zien om toezicht te houden op de beperkingen die nu nog gelden met betrekking tot de versoepeling. De aanpassingen moeten officieel nog worden gewijzigd in het Besluit radioamateurs BES.

Misschien ook interessant
Nieuws

Herijking N-registratie: hoger zendvermogen en uitbreiding

Nieuws

Antennebureau schenkt aandacht aan radiozendamateurs

Nieuws

Licenties zendamateurs in 2019 zo'n 10 procent duurder

Nieuws

Agentschap Telecom vraagt licentiehouders gegevens te controleren voor 2019