Nieuws

Zendamateurs moeten vanaf 2016 weer machtingsgeld betalen

Zendamateurs machtingsgeld

Het machtigingsgeld werd in 2008 afgeschaft door het Agentschap Telecom. In de gedetailleerde rijksbegroting die vandaag op Prinsjesdag bekend is gemaakt valt te lezen dat dit machtigingsgeld weer geherintroduceerd wordt.

Machtigingsgeld opnieuw ingevoerd

In de begroting over het Agentschap Telecom is de volgende passage opgenomen:

In lijn met het kabinetsbeleid om werkzaamheden kostendekkend door te belasten aan de markt zullen de vergoedingen voor radiozendamateurs (rzam) en maritiem worden geherintroduceerd in 2016. De kosten voor deze vergunningverlening werden sinds 2008 betaald door het moederdepartement.

Dit betekent dat zendamateurs wederom een vergoeding moeten betalen voor het gebruik van de zendlicentie.  De vergoeding geldt radiozendamateurs en martieme gebruikers, die tezamen 2,255 miljoen euro moeten opbrengen. Dit zou betekenen dat volgens onze berekening de vergoeding rond de 28,50 euro per jaar zal gaan bedragen. Dit bedrag baseren wij op cijfers van het aantal maritieme gebruikers en radiozendamateurs in het rapport “Staat van de Ether 2014” van het Agentschap Telecom.

Op welke wijze dit bedrag betaald moet gaan worden is op dit moment nog niet bekend, vermoedelijk zal daar in de komende periode meer duidelijkheid over komen.

Bron: Rijksbegroting Ministerie van Economische Zaken Via: Hamnieuws

Misschien ook interessant
Nieuws

Aantal zendamateurs in Japan daalt met ruim 12.000

Nieuws

Herijking N-registratie: hoger zendvermogen en uitbreiding

Nieuws

Toezicht BES-eilanden versoepeld, N-amateurs meer ruimte op 40m

Nieuws

Antennebureau schenkt aandacht aan radiozendamateurs